The Dutch COVID & Thrombosis Coalition: een Nederlands initiatief om stollingsproblemen bij COVID-19 te onderzoeken.

Sinds eind 2019 is de gehele wereld opgeschrikt door SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. In een aantal maanden werd het virus wereldwijd verspreid. In Maart 2020 kreeg ook Nederland met dit virus te maken. Mensen die werden besmet met het virus hadden een grote variatie aan klachten en er waren grote verschillen in de ernst van de ziekte. Het viel zorgprofessionals wereldwijd op dat bij ernstige zieke patienten met COVID-19 er vaak sprake was van een coagulopathie; er werden hoge d-dimeren, laag fibrinogeen, milde verlenging van APTT en PT en een milde verlaging van het aantal trombocyten gezien. Deze coagulopathie leek geassocieerd te zijn met arteriele en veneuze trombose, voornamelijk longembolieën. Het beeld van bloedingen werd veel minder vaak gezien. De mensen met afwijkende stollingsparameters hadden ook een grotere kans op overlijden. Om onderzoek te doen naar COVID-19 geassocieerde trombose is een consortium opgezet van artsen en fundamentele onderzoekers die in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMW) en Trombose Stichting Nederland (TSN) het probleem van trombose bij COVID-19 patiënten gaan onderzoeken. Aan dit ambitieuze wetenschappelijke project, genaamd DUTCH COVID & THROMBOSIS COALITION, werken onderzoekers uit alle universitaire medische centra (UMC’s) in Nederland samen, onder leiding van Dr Marieke Kruip, hematoloog in het Erasmus MC Rotterdam. Het project bestaat uit meerdere werkpakketen:


Werkpakketten
WP1: Onderzoek naar het onderliggende pathogenetisch mechanisme van trombose.
WP2: Onderzoek naar de interactie tussen het SARS-CoV-2 virus en stolling en stolselvorming op long endotheel
WP3: Klinische studies: onderzoek naar de optimale tromboseprofylaxe en – behandeling
WP4: Onderzoek naar het identificeren van hoog-risicogroepen voor trombose op basis van klinische factoren en biomarkers
WP5: Onderzoek naar het lange termijn beloop van COVID-19 patiënten die een VTE hebben doorgemaakt.


Samenwerking
Onderzoekers van alle UMC’s hebben samen een consortium opgericht voor het centraal verzamelen van data over COVID-19 patienten om de vraag van de COVID-19 geassocieerde trombose te beantwoorden. De afgelopen maanden zijn er artsen van verschillende specialisaties, basale onderzoekers, epidemiologen, klinische chemische analisten, apothekers en data-analisten werkzaam in academische en perifere ziekenhuizen lid geworden van dit consortium. Bij het kopje samenwerking kan u de verschillende organisaties terugvinden


Deelnemen
Deelnemende ziekenhuizen krijgen toegang tot de database en de daaruit voortvloeiende resultaten. Ook krijgen deelnemende ziekenhuizen de mogelijkheid om relevante onderzoeksvragen in te dienen en mee te werken aan reeds bestaande onderzoeksvragen.


Sponsors